1x40 Pin 2.54mm DIP Straight Yellow color

Giá: 1.500₫ Còn hàng

1x40P 40 Pin 2.54mm Straight Single Row Male Pin Header Yellow color

1x40P 40 Pin 2.54mm Straight Single Row Male Pin Header
color: Red
Mounting Angle: Straight
Pin Distance: 2.54mm
Hight : 11mm

Ứng dụng sản phẩm
Tags: