KF301 2Pin 5.0mm BLUE

Giá: 1.500₫ Còn hàng

2Pin 5.0mm 300V 10A 5.0mm pitch connector pcb screw terminal block connector

2Pin 5.0mm 300V 10A 5.0mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm