KF301 2Pin 5.0mm BLUE

Giá: 1.500₫ Còn hàng

2Pin 5.0mm 300V 10A 5.0mm pitch connector pcb screw terminal block connector

2Pin 5.0mm 300V 10A 5.0mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm
Tags: