2SD1913

Giá: 3.000₫ Còn hàng

ISilicon NPN Power Transistors 60V/3A Low-Frequency

ISilicon NPN Power Transistors 60V/3A Low-Frequency,                                        

Collector-to-Base Voltage VCBO (−)60 V
Collector-to-Emitter Voltage VCEO (−)60 V
Emitter-to-Base Voltage VEBO (−)6 V
Collector Current IC (−)3 A
Collector Current (Pulse) ICP (−)8 A
Collector Dissipation PC    2 W

​  data sheet

Ứng dụng sản phẩm
Tags: