KF301 3Pin 5.0mm BLUE

Giá: 2.000₫ Còn hàng

3Pin 5.0mm 300V 10A 5.0mm pitch connector pcb screw terminal block connector

3Pin 5.0mm 300V 10A 5.0mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm