3Pin 5.08mm PCB screw terminal

Giá: 3.000₫ Còn hàng

3Pin 5.08MM 300V 10A 5.08mm pitch connector pcb screw terminal block connector

3Pin 5.08MM 300V 10A 5.08mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm