PIC12F629

Giá: 13.500₫ Còn hàng

VDK8 microcontroller PIC12F629-SOP8

Program Memory: 1.75 (KB)
Bytes RAM: 64
Temperature range: -40 ~ 125 degrees
 Operating voltage range: 2 - 5.5 (V)

Ứng dụng sản phẩm
Tags: