CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÂN A CHÂU

Ferrite 0603