Gear Motor for Robot DC 3-6v

Giá: 12.000₫ Còn hàng

 Smart  with DC 3-6v Gear Motor for Robot

DC 3-6v Gear Motor for Robot
DC Gear Motor
no load speed (6V): 200RPM ±10%
no load current (6V): ≤200mA
no load speed (3V): 90RPM ±10%
no load current (3V): ≤150mA
Voltage: 3-6 V
Reduction ratio is 1:48

Ứng dụng sản phẩm
Tags: