Holder CR1220

Giá: 1.500₫ Còn hàng

SMD CR1220 coin cell battery holder

SMD CR1220 coin cell battery holder

data sheet

Ứng dụng sản phẩm