HT7550-1

Giá: 3.200₫ Còn hàng

HT7550-1-SOT23TRLF  V REG, LDO 5.0V 0.1A

HT7550-1-SOT23TRLF  V REG, LDO 5.0V 0.1A,                                                                     

Dropout Voltage Vdo:     100mV
Input Voltage Max:     24V
Input Voltage Min:     6V
No. of Pins:     3
Operating Temperature Max:     85°C
Operating Temperature Min:     -40°C
Output Current:     100mA
Output Voltage Nom.:     5V
LDO Regulator Case Style:     SOT-89

  data sheet

Ứng dụng sản phẩm