HTC-2WD SMART ROBOT CAR CHASSIS KIT

Giá: 75.000₫ Còn hàng

Mini Chassis Kit Smart 2WD Single Deck 157mm * 240mm * 40mm

Mini Chassis Kit Smart 2WD Single Deck
157mm * 240mm * 40mm

Ứng dụng sản phẩm