KBL004G - HY

Giá: 5.000₫ Còn hàng

GLASS PASSIVATED BRIDGE  RECTIFIERS

GLASS PASSIVATED BRIDGE  RECTIFIERS,                                                                        

I(AV)      4.0   A
IFSM      50   A
VF          1.1  V
IR           10  μA
IR           1.0  mA
VRRM    600 VRRM 

​ data sheet

 

Ứng dụng sản phẩm
Tags: