KBL608

Giá: 5.000₫ Còn hàng

BL608 KBL-608 6A 800V Single Phases Diode Rectifier Bridge Single

BL608 KBL-608 6A 800V Single Phases Diode Rectifier Bridge Single

​ 

Ứng dụng sản phẩm