KEYPAD - AC4

Giá: 20.000₫ Còn hàng

Keypad  4*4 Matrix 16 Key Membrane Switch

Keypad  4*4 Matrix 16 Key Membrane Switch
8-pin connect hole
Keypad Life: over 200,000 times
Cable Length: 100mm

Ứng dụng sản phẩm
Tags: