KY-008

Giá: 9.000₫ Còn hàng

 Laser Sensor Module Compat for arduino

 Laser Sensor Module Compat for arduino
Laser Transmitter
Wavelength: 650nm
Operating voltage: 5V

Ứng dụng sản phẩm
Tags: