KY-040

Giá: 12.000₫ Còn hàng

Rotary Decoder Encoder Module

Rotary Decoder Encoder Module
Model: KY-040
Working voltage: 5V
Material: PCB + Brass
Size: 32 x 19 x 30mm

Ứng dụng sản phẩm
Tags: