LCD 4 Digit

Giá: 50.000₫ Còn hàng

Overall dimension: 50.8 x 30.48mm

Overall dimension: 50.8 x 30.48mm,                               
4 digits with 'Triangle' icons
Digit height: 12.7mm
TN reflective
Static drive: 3V - 5V.

 

Ứng dụng sản phẩm
Tags: