LCD 1602 3.3V blue

Giá: 50.000₫ Còn hàng

Characters Displayed  Lines    16 x 2,    

Characters Displayed  Lines    16 x 2,                               
Show        : 16 Character x 2 lines 62.0×18.0 mm
back Color : blue
Size          : 84.0×44.0×14.0 mm
Voltage     : 3.3V

Ứng dụng sản phẩm