line desoldering 3515

Giá: 22.000₫ Còn hàng

 Suction tin line desoldering wick solder wire

 Suction tin line desoldering wick solder wire
 3.5mm Width  1.5M

Ứng dụng sản phẩm
Tags: