LN5R12C

Giá: 3.500₫ Còn hàng

AC / DC Switching power supply controller integrated

AC / DC Switching power supply controller integrated,                                                                

​  data sheet

Ứng dụng sản phẩm