LP2301LT1G

Giá: 1.200₫ Còn hàng

20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET

20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET,                                                    

VDS= -20V
RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-2.8A = 100
RDS(ON), Vgs@-2.5V, Ids@-2.0A = 150
Package / Case SOT-23-3

​ data sheet

Ứng dụng sản phẩm
Tags: