M3- 10 Female

Giá: 1.000₫ Còn hàng

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 10mm

Standoff Hexagonal Spacer - Female  M3- 10mm
Male Thread Dia.    3.0mm
Female Thread Dia.    3.0mm
Spacer Size    10 x 5.2mm /  (L*Max.D)
full Lenght    10mm
Material    Brass
Color Brass Tone

Ứng dụng sản phẩm