M3- 25 Male-Female

Giá: 1.300₫ Còn hàng

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 25mm

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 25mm
Male Thread Dia.    3.0mm
Female Thread Dia.    3.0mm
Spacer Size    25 x 5.2mm /  (L*Max.D)
full Lenght    25 + 5mm
Material    Brass
Color Brass Tone

Ứng dụng sản phẩm