M3- 7 Male-Female

Giá: 700₫ Còn hàng

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 7mm

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 7mm
Male Thread Dia.    3.0mm
Female Thread Dia.    3.0mm
Spacer Size    7 x 5.2mm /  (L*Max.D)
full Lenght    7 + 5mm
Material    Brass
Color Brass Tone

Ứng dụng sản phẩm