M3- 8 Male-Female

Giá: 800₫ Còn hàng

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 8mm

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 8mm
Male Thread Dia.    3.0mm
Female Thread Dia.    3.0mm
Spacer Size    8 x 5.2mm /  (L*Max.D)
full Lenght    8 + 5mm
Material    Brass
Color Brass Tone

Ứng dụng sản phẩm
Tags: