M3- 9 Male-Female

Giá: 900₫ Còn hàng

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 9mm

Standoff Hexagonal Spacer Male - Female  M3- 9mm
Male Thread Dia.    3.0mm
Female Thread Dia.    3.0mm
Spacer Size    9 x 5.2mm /  (L*Max.D)
full Lenght    9 + 5mm
Material    Brass
Color Brass Tone

Ứng dụng sản phẩm
Tags: