Mini-USB

Giá: 1.800₫ Còn hàng

Mini USB 2.0 B socket connector, surface mount type for PCB Mount.

Mini USB 2.0 B socket connector, surface mount type for PCB Mount.

Ứng dụng sản phẩm
Tags: