2Pin 5.08mm PCB screw terminal

Giá: 2.000₫ Còn hàng

2Pin 5.08MM 300V 10A 5.08mm pitch connector pcb screw terminal block connector

2Pin 5.08MM 300V 10A 5.08mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm