2Pin 5.08mm PCB screw terminal

Giá: 2.000₫ Còn hàng

2Pin 5.08MM 300V 10A 5.08mm pitch connector pcb screw terminal block connector

2Pin 5.08MM 300V 10A 5.08mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm
Tags: