PWM DC Brush Motor 12V / 24V 10A

Giá: 68.000₫ Còn hàng

DC 7 V - DC 50 V pwm DC brush motor cvt / pwm Motor speed control switch / speed controller 12 volt / 24 volt 10 a pwm motor # 200026

  • Operating voltage:DC 7V-50V
  • Power control:0-400W (maximum)
  • Drive current:10A (max)
  • Quiescent Current:0.02A (standby)
  • PWM duty cycle:1% -100%
  • PWM Frequency:12khz
  • Dimensions:58.5 x 46.5 x 23MM (L x W x H
Ứng dụng sản phẩm