Relay SLC-12VDC-SL-C 30A

Giá: 18.000₫ Còn hàng

relay  SLC-12VDC-SL-C 30A songle relay 5 pin relays

Viltage:12v

Model:SLC-12VDC-SL-C 30A

Nc: 30A 250 VAC

 

Ứng dụng sản phẩm