relay SLC-24VDC-SL-A 30A

Giá: 16.000₫ Còn hàng

relay  LC- 05 12 24VDC-SL-A   (24VDC) 30A songle relay 4 pin relays

Viltage:24v

Model:SLC- 05 12 24VDC-SL-A   (24VDC)

Nc: 20A 250 VAC

 

Ứng dụng sản phẩm