RV09 10K

Giá: 2.000₫ Còn hàng

variable resistor 10K

  • Resistance    10 kOhms    
    Power (Watts)    0.25W,

     

Ứng dụng sản phẩm
Tags: