TR9+12-3VA

Giá: 29.000₫ Còn hàng

PCB power transformer with pins 9Vac, 12Vac -3W

PCB power transformer with pins
Model: TR9+12-3VA  (ZNXXXX)
input : 220Vac 50Hz
Output  : 9Vac, 12Vac
Output Power : 3W Max

 

Ứng dụng sản phẩm