USB-B Female Righ Angle

Giá: 3.500₫ Còn hàng

B Type Female, Type Flat 4 Pin Dip

B Type Female, Type Flat 4 Pin Dip

Ứng dụng sản phẩm
Tags: