X72XF025

Giá: 1.800₫ Còn hàng

 72V 0.25A DIP-2 X72 XF025 Polyswitch

 72V 0.25A DIP-2 X72 XF025 Polyswitch

Ứng dụng sản phẩm
Tags: