XPJ-ACDC-12V-3A

Giá: 60.000₫ Còn hàng

12V3A switching power supply AC to DC

MODEL XPJ-ACDC-12V-3A                                                              
Module size 87*40*22mm
Input : 220Vac   
OutPut : 12Vdc - 3A

Ứng dụng sản phẩm