1x40 Pin 2.54mm DIP Straight Black color

Giá: 1.000₫ Còn hàng

1x40P 40 Pin 2.54mm Straight Single Row Male Pin Header Black color

1x40P 40 Pin 2.54mm Straight Single Row Male Pin Header
Mounting Angle: Straight
Pin Distance: 2.54mm
Hight : 13.5mm

Ứng dụng sản phẩm
Tags: