CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÂN A CHÂU

Capacitors Tantalum 1210