2Pin 3.96mm PCB screw terminal

Giá: 1.500₫ Còn hàng

2Pin 3.96mm 300V 10A 3.96mm pitch connector pcb screw terminal block connector

2Pin 3.96mm 300V 10A 3.96mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm