2Pin 3.96mm PCB screw terminal

Giá: 1.500₫ Còn hàng

2Pin 3.96mm 300V 10A 3.96mm pitch connector pcb screw terminal block connector

2Pin 3.96mm 300V 10A 3.96mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm
Tags: