3Pin 3.96mm PCB screw terminal

Giá: 2.000₫ Còn hàng

3Pin 3.96mm 300V 10A 3.96mm pitch connector pcb screw terminal block connector

3Pin 3.96mm 300V 10A 3.96mm pitch connector pcb screw terminal block connector

Ứng dụng sản phẩm