5VDC-DC Step-down USB 3A

Giá: 23.000₫ Còn hàng

9V/12V/24V to 5VDC-DC Step-down Car Charger USB 3A Output Buck Regulator Power Supply

9V/12V/24V to 5VDC-DC Step-down Car Charger USB 3A Output Buck Regulator Power Supply

Ứng dụng sản phẩm