XPJ-FR4-ACDC-12V-2A

Giá: 48.000₫ Còn hàng

MODEL XPJ-FR4-ACDC-12V-2A   switching power supply AC to DC

MODEL XPJ-FR4-ACDC-12V-2A                                            
Module size 70*38*22mm
Input : 220Vac   
OutPut : 12Vdc - 2A

Ứng dụng sản phẩm