Box Transistor Tester ESR Meter

Giá: 30.000₫ Còn hàng

Box Mega328 Transistor Tester ESR Meter 
size    12cm x 10cm x 5cm

Box Mega328 Transistor Tester ESR Meter 
size    12cm x 10cm x 5cm

Ứng dụng sản phẩm
Tags: sendo