butnn DIP 12 x 12 x 6mm 7mm 8mm 8.5mm

Giá: 1.900₫ Còn hàng

botones impermeables 12x12x6 12*12 interruptor 4pin interruptor del botón del DIP 12 x 12x6mm 7mm 8mm 8.5mm

  
Termination Style     PC Pin     
Outline    12 x 12 x 6mm 7mm 8mm 8.5mm
Rating: 3A 


 

Ứng dụng sản phẩm