MINI DC MOTOR PWM LED Light Dimmer 5A

Giá: 25.000₫ Còn hàng

Mini DC 3 V-35 V 5A PWM Motor Control Speed Control Switching LED Dimmer

DC5-35V 5A PWM DC Motor Speed Controller LED Light Dimmer Switch 10KHz
Working voltage:DC5V-35V
Control power:90W(maximum)
Quiescent current:0.015A(standby state)
PWM duty cycle:1%-100%
PWM frequency:10khz

Ứng dụng sản phẩm