KBP206-SEP

Giá: 1.600₫ Còn hàng

BRIDGE RECTIFIERS

BRIDGE RECTIFIERS,                                                    
I(AV)      2.0   A
IFSM      50   A
VF          1.1  V
IR           10  μA
IR           1.0  mA
VRRM    600 VRRM 

​  data sheet

 

Ứng dụng sản phẩm