KF1000-2P

Giá: 2.000₫ Còn hàng

 KF1000 Screw Terminal Blok Connector,                                           
10mm pitch 300V 25A
package 2 pin

Ứng dụng sản phẩm