KL1000-433

Giá: 35.000₫ Còn hàng

1km Long Distance Wireless RF Radio Transmitter Module 433Mhz

1km Long Distance Wireless RF Radio Transmitter Module 433Mhz
Working voltage    DC 9V 12V
Operating current    40mA
Transmitting  frequency    315MHZ
Coding type    non-coding
Transmitting distance    500-1000 m
Size    38*16*8 mm

Ứng dụng sản phẩm