XPJ-ACDC-12V-2A

Giá: 40.000₫ Còn hàng

MODEL XPJ-ACDC-12V-2A switching power supply AC to DC

MODEL XPJ-ACDC-12V-2A                                                              
Module size 70*38*22mm
Input : 220Vac   
OutPut : 12Vdc - 2A

Ứng dụng sản phẩm